Kooperanti

Marinada surađuje s nekoliko tisuća kooperanata, prati u organizaciji proizvodnje, savjetuje ih i educira, kreditira repromaterijalom te osigurava plasman njihovih proizvoda.

Marinada svojim kooperantima nudi:

  • Praćenje i pomoć pri organizaciji proizvodnje
  • Savjete stručnog tima kooperacije
  • Educiranje
  • Sve inpute za kvalitetnu proizvodnju
  • Kreditiranje repromaterijalom
  • Otkupljivanje proizvoda po dogovorenim cijenama
  • Povezivanje s bankama i ostalim financijskim i državnim institucijama

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti putem e-mail adrese: kooperacija@marinada.hr