Studenti posjetili proizvodni pogon Marinade u Slatini

U srijedu, 22. svibnja, u posjetu našem proizvodnom pogonu u Slatini bile su dvije grupe studenata. Prva je grupa bila s veleučilišta u Požegi te brojala ukupno sedam studenata i jednog voditelja-predavača.

Druga skupina brojala je 50 posjetitelja, tri profesora i 47 studenta s Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta iz Zagreba – smjer prehrambeno inženjerstvo.

Posjet obje skupine bio je u sklopu industrijskih vježbi koje fakulteti i veleučilišta imaju u programu.

Studenti su obišli cjelokupan proces proizvodnje od ulaza sirovina, tehnologije prerade, pakiranja i skladištenja, a kroz sve procese vodile su ih tehnologinje Sanela Juras i Josipa Mihalek te direktorica proizvodnje Aleksandra Samardžija.

Na kraju im je pripremljena degustacija naših proizvoda.